Zpravodaje

Zpravodaj 2021

Doba "covidová" 

OBSAH:

Rok od vypuknutí pandemie v ČR - většina výstav zrušena nebo přesunuta, omezeno zahraniční krytí

Výstavy - Praha Horní Počernice 28.9.2020, Praha Císařský ostrov 12.6.2021 

Chov - informace v jednotlivých sekcích nejsou za roky 2020 a 2021 k dispozici

Činnost výboru - svolána členská schůze 12.6.2021, zápis 

Hospodaření 2019, 2020 - nebylo předloženo ke schválení

Fotografie našich pinčů - nebyly poskytnuty