Standard 185

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 185 / 18.04.2007 / GB

TRPASLIČÍ PINČ (Zwergpinscher)

ZEMĚ PŮVODU: Německo

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.03.2007

POUŽITÍ: domácí a společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi
Sekce 1 pinčové a knírači 
Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: trpasličí pinčové byli chováni ve velkém počtu již na přelomu století a v plemenné knize nebylo v roce 1925 méně než 1300 zápisů. Stejně jako u německého pinče, z mnoha barevných variací byli čistokrevní jen černí jedinci se světlejšími znaky a jednobarevní červení až červenohnědí jedinci.

CELKOVÝ VZHLED: trpasličí pinč je zmenšeninou německého pinče, bez nevýhod trpasličího vzhledu. Jeho elegantní kvadratická stavba je dobře viditelná díky krátké hladké srsti.

DŮLEŽITÉ POMĚRY: 
- v poměru délky k výšce má být jeho stavba tak kvadratická jak jen možno.
- délka hlavy (měřená od špičky nosu k týlnímu hrbolku) odpovídá polovině délky hřbetní linie (měřené od kohoutku k místu nasazení ocasu).

POVAHA / TEMPERAMENT: živá, čilá, sebevědomá a vyrovnaná povaha - tyto vlastnosti jej činí milým rodinným a společenským psem.

HLAVA: 

MOZKOVNA:

Lebka: silná, podlouhlá, bez výrazně vystupujícího týlního hrbolku. Čelo je ploché, bez vrásek, a paralelní s nosním hřbetem.

Stop: slabý, ale jasně patrný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: dobře vyvinutá, vždy černá.

Tlama: zakončená ve tvaru tupého klínu. Nosní hřbet rovný.

Pysky: černé, hladce a těsně přiléhající k čelistem. Koutky úst uzavřené.

Čelisti/Zuby: silná horní i spodní čelist. Úplný nůžkový skus (42 čistě bílých zubů podle zubního vzorce) je silný a dobře se uzavírající. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, bez rušivé stavby lící.

Oči: tmavé, oválné, s černě pigmentovanými, těsně přiléhajícími očními víčky.

Uši: vztyčené, klopené, vysoko nasazené, tvaru "V", s vnitřními koutky ležícími blízko lící, natočené vpřed směrem ke spánkům. Paralelní ohyb nemá přesahovat temeno. 

KRK: ušlechtile klenutý, ne příliš krátký. Hladce přecházející v kohoutek bez vyznačení nasazení krku. Suchý, bez laloku nebo volné kůže na hrdle. Kůže na hrdle těsně přiléhá, bez záhybů.

TRUP: 

Hřbetní linie: mírně spadající od kohoutku směrem k zádi.

Kohoutek: tvoří nejvyšší bod hřbetní linie.

Hřbet: silný, krátký a rovný. 

Bedra: silná. Vzdálenost od posledního žebra ke kyčli je krátká, takže pes vypadá kompaktní.

Záď: mírně zaoblená, hladce přecházející v kořen ocasu.

Hrudník: středně široký, v průřezu oválný, dosahující k loktům. Předhrudí je dobře vyznačené špičkou hrudní kosti.

Spodní linie: slabiny ne příliš vtažené, vytvářejí hezky klenutou linii se spodní částí hrudního koše.

OCAS: ponechaný přirozeně. Žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zpředu jsou hrudní končetiny silné, rovné a ne blízko u sebe. Při pohledu ze strany jsou předloktí rovná.

Plece: ramenní lopatky přiléhají těsně k hrudnímu koši a jsou dobře osvalené na obou stranách kosti ramene, přesahující trny hrudní páteře. Co nejšikmější a dobře uložené vzad, vytvářejí úhel zhruba 50° k horizontále.

Nadloktí: přiléhající k tělu, silné a dobře osvalené, vytvářející úhel 95° až 100° k ramenní lopatce. 

Lokty: správně přiléhající, nevytáčejí se ani dovnitř ani ven. 

Předloktí: silně vyvinuté, dobře osvalené. Zcela rovné při pohledu zpředu i ze strany.

Kloub zápěstí: silný a pevný.

Nadprstí: silné a pružné. Při pohledu zpředu vertikální, při pohledu ze strany mírně šikmé směrem k zemi.

Přední tlapky: krátké a kulaté, prsty vzájemně přiléhající a dobře vyklenuté (kočičí tlapky). Polštářky odolné, drápky krátké, černé a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu ze strany šikmo postavené, při pohledu zezadu paralelní, ale nikoliv příliš úzký postoj.

Stehno: středně dlouhé, široké, silně osvalené.

Koleno: nevytáčí se ani dovnitř ani ven.

Bérec: dlouhý a silný, šlachovitý, přecházející v silné hlezno.

Hlezno: výrazněji zaúhlené, silné, pevné, nevytáčí se ani dovnitř ani ven.

Záprstí: kolmé k zemi.

Zadní tlapky: poněkud delší než přední tlapky. Prsty vzájemně těsně přiléhající, dobře klenuté. Drápky krátké a černé.

POHYB: typickým pohybem je klus. V pohybu hřbet zůstává pevný a poměrně nehybný. Pohyb je harmonický, jistý, plný síly a plynulý, s dobrou délkou kroku. Klus je prostorný, uvolněný, plynulý, se silným posunem a volným předkrokem.

KŮŽE: těsně přiléhající po celém těle.

OSRSTĚNÍ:

SRST: krátká a hustá, hladce přiléhající a lesklá, bez lysin.

BARVA:

- jednobarevní: jelení červená, červenohnědá až tmavě červenohnědá.

- černí s pálením: lesklá černá s červenými nebo hnědými znaky. Znaky mají být tak tmavé, bohaté a jasně vyznačené jak jen možno. Znaky jsou rozloženy následovně: nad očima, na spodní straně hrdla, na nadprstích hrudních končetin, na tlapkách, na vnitřní straně pánevních končetin a pod kořenem ocasu. Dva stejnoměrné, jasně oddělené trojúhelníky na hrudi.


VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: psi a feny: 25 až 30 cm.

Hmotnost: psi a feny: 4 až 6 kg.


VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Zvláště:

- nemotorná nebo lehká stavba. Příliš dlouhé nebo příliš krátké končetiny.

- těžká nebo kulatá lebka.

- vrásky na čele.

- krátká, špičatá nebo úzká tlama.

- klešťový skus.

- světlé, příliš malé nebo příliš velké oči.

- uši nasazené nízko nebo příliš dlouhé, nestejnoměrně nesené.

- volná kůže na hrdle.

- příliš dlouhý, vtažený nebo měkký hřbet.

- kapří hřbet.

- silně spáditá záď.

- dlouhé tlapky.

- mimochod.

- drobivý pohyb.

- slabá srst.

- grošování, černá úhoří čára na hřbetě, tmavé sedlo, světlá nebo vybledlá srst.

- výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o méně než 1 cm.


ZÁVAŽNÉ VADY:

- nedostatek pohlavního typu.

- lehký vzhled.

- jablkovitá hlava.

- linie hlavy nejsou paralelní.

- lokty vytočené ven.

- pánevní končetiny posunuté pod trup.

- strmé nebo v hleznech rozbíhavé pánevní končetiny.

- hlezna vytočená ven.

- výška v kohotku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 1 cm, ale méně než 2 cm.


VYŘAZUJÍCÍ VADY:

- bázlivé, agresivní, zlé, výrazně nedůvěřivé nebo nervózní chování.

- jakákoliv malformace.

- nedostatek typu plemene.

- vady skusu, jako například podkus, předkus, zkřížený skus.

- vážné vady v jednotlivých částech, jako ve stavbě těla, srsti nebo barvě.

- výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 2 cm.

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku