Bonitace

Bonitace - co to je a co obnáší?

Každým rokem u klubových výstav - v Praze na Memoriálu Dr. Rotreklové a na druhé výstavě obvykle v září - KPČR, z. s. zajišťuje bonitování jedinců starších 12 měsíců a určuje, zda se jedinec stává chovným, či nikoliv. Pro bližší  informace přikládáme bonitační řád a kódovací tabulku.

K bonitaci je potřeba 

  1. vyplnit přihlášku, 
  2. zaplatit poplatek na účet KPČR, z. s., 

  3. přinést originál průkazu původu, 

  4. přinést kopii přední strany průkazu původu, 

  5. vystavit jedince dle požadavku v bonitačním řádu, 

  6. nechat posoudit komisí,

  7. zapsat výsledek do PP

  8. vyfotografovat psa ve výstavní pozici. 

Posouzení komisí zahrnuje také kontrolu zubů, změření výšky  a dalších rozměrů podle kódovací tabulky. Proto je dobré tyto zákroky se psem předem natrénovat.

Feny se následně přeregistrují na Plemenné knize č. 1 u ČMKU při zápisu štěňat prvního vrhu, psy vhodné do chovu musí majitel přeregistrovat na ČMKU sám. 

Pro uznání chovnosti u německých pinčů je potřeba doložit hodnocení kyčlí z RTG u dohodnutého posuzovatele dysplazií kyčelního kloubu MVDr. Milana Snášila, CSc. v Brně (https://www.snasil.cz/ ). Jiná posouzení klub neakceptuje.

Případné dotazy zodpoví hlavní poradci chovu.

Do roku 2007 byla platná kódovací tabulka, která se od nyní používaných tabulek liší v některých bodech. Pro srovnání přikládáme i starou tabulku.

Bonitace v roce 2020

Bonitace proběhnou 

a) v Praze na 21. ročníku Memoriálu Dr. Rotreklové v Horních Počernicích dne 31.5.2020 (neděle) 

b) v září na Klubové výstavě a Víkendovém setkání přátel pinčů v Herolticích u  Tišnova nedaleko Brna dne …...bude upřesněno.... neděle.  

Bližší informace a přihlášky jsou vždy součástí propozic výstavy v sekci Výstavy 2020. 

Pro rakouské pinče se kódovací tabulka připravuje.