Bonitace

Bonitace - co to je a co obnáší?

Každým rokem u klubových výstav - v Praze na Memoriálu Dr. Rotreklové a na druhé výstavě obvykle v září - KPČR, z. s. zajišťuje bonitování jedinců starších 12 měsíců a určuje, zda se jedinec stává chovným, či nikoliv. Pro bližší  informace přikládáme bonitační řád a kódovací tabulku.

K bonitaci je potřeba 

  1. vyplnit přihlášku, která je obvykle součástí výstavy
  2. zaplatit poplatek na účet KPČR, z. s. - člen x nečlen !

  3. přinést originál průkazu původu, 

  4. přinést nebo zaslat oboustrannou kopii průkazu původu, 

  5. vystavit jedince dle požadavku v bonitačním řádu, 

  6. dodat kopii o posouzení RTG kyčlí u NP (MVDr. Snášil - Brno) 

  7. nechat posoudit komisí - bonitační komise je tvořena 2 členy určenými prezidentem klubu a rozhodčím, který posuzuje jedince

  8. zapsat výsledek do PP,

  9. vyfotografovat psa ve výstavní pozici. 

Posouzení komisí zahrnuje také kontrolu zubů, změření výšky  a dalších rozměrů podle kódovací tabulky. Proto je dobré tyto zákroky se psem předem natrénovat.

Feny se následně přeregistrují na Plemenné knize č. 1 u ČMKU při zápisu štěňat prvního vrhu, psy vhodné do chovu musí majitel přeregistrovat na ČMKU sám. 

Pro uznání chovnosti u německých pinčů je potřeba doložit hodnocení kyčlí z RTG (u dohodnutého posuzovatele dysplazií kyčelního kloubu MVDr. Milana Snášila, CSc. v Brně (https://www.snasil.cz/ ). Jiná posouzení klub neakceptuje.

Případné dotazy zodpoví hlavní poradci chovu.

Do roku 2007 byla platná kódovací tabulka, která se od nyní používaných tabulek liší v některých bodech. Pro srovnání přikládáme i starou tabulku.

Od roku 2020 se používá kódovací tabulka upravená pro tisk pro NP, TP, OP a RKP.
Viz Dokumenty - Další dokumenty.