Speciální výstava pinčů 25.7.2020 v Martiněvsi 

Speciální výstava pinčů v Martiněvsi při Krajské výstavě