Pracovní pes roku

Pracovní pes roku - propozice

pro plemena německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč, rakouský krátkosrstý pinč

Tato soutěž je dobrovolná a nepovinná. Hodnotit se budou psi i feny dohromady. Oceněn bude vždy jeden nejúspěšnější jedinec z plemene v jednotlivých sportech (viz bodovací tabulka). Tentýž pes může být hodnocen i ve více kategoriích.

Podmínkou možného získání titulu je členství majitele (v případě spolumajitelství, alespoň jednoho ze spolumajitelů) v Klubu pinčů České republiky a účast na klubové výstavě, kde bude titul udělován.

Jeden druh zkoušky lze v jednom soutěžním roce započítat jen jednou!

Splnění podmínek a doložení výsledků se prokazuje na základě: diplomu, výsledkové listiny, výkonnostní knížky, zápisu v průkazu původu apod.

Výsledky za hodnocené období, je nutno zaslat vypsané v Hodnotící kartě výsledků (viz níže) spolu s doklady (scany dokladů).

Pokud se v hodnotících tabulkách nenalézá Vámi splněný druh zkoušky, konzultujte toto s p. Haškovou - zástupce klubu pro psí sporty.

Titul Pracovní pes roku neopravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách.

Psi a feny, kteří titul získají, budou trvale zveřejněni na klubových webových stránkách.

Tato směrnice byla schválena výborem klubu elektronickou formou dne 10.3.2019 s okamžitou platností.

Podklady pro udělení titulu za rok 2019 zasílejte na e-mail haskovaklara@seznam.cz   
nejpozději do 30.4.2020.