Stanovy

Na členské schůzi 12.6.2021 byly navrženy výboru změny k připravení úprav stanov klubu. 


Členské příspěvky se hradí v roce 2021 do konce května. Budeme však rádi, pokud příspěvky uhradíte dříve.

Číslo účtu:  134 608 7339 / 0800, Česká spořitelna, a. s.
Variabilní symbol pro členské příspěvky bude pro rok 2021: 31052021 

Ty z vás, kteří zasíláte příspěvky složenkou, prosíme, abyste jako adresáta uvedli paní Janu Drátovníkovou, která je pokladníkem KPČR, z. s., aby mohla členský příspěvek přijmout a vložit do pokladny. Celá adresa:

Jana Drátovníková - KPČR, z. s., 
Tř. kpt. Jaroše 12, 
602 00 Brno