Stanovy

Na členské schůzi 12.6.2021 byly navrženy výboru změny k připravení úprav stanov klubu. 


Členské příspěvky se hradí v roce 2021 do konce května. Budeme však rádi, pokud příspěvky uhradíte dříve.

Číslo účtu:  134 608 7339 / 0800, Česká spořitelna, a. s.
Variabilní symbol pro členské příspěvky bude pro rok 2022: 20220531

Platby složenkou neakceptujeme.