POZOR * POZOR * POZOR * POZOR *

UPOZORNĚNÍ - Memoriál Dr. Rotreklové v Horních Počernicích

Upozorňujeme všechny zájemce o Memoriál Dr. Rotreklové v Praze, aby se rychle přihlásili přes DogOffice.cz  Vzhledem k novým opatřením proti Covid19 se naše klubová výstava uskuteční v pondělí 28.9.2020 od 11:45 hodin v kruhu číslo 4 a po skončení hlavních soutěží bude navazovat bonitace jedinců.

Organizátor celé výstavy nám sdělil, že je nutné účastníky rozdělit do dvou na sobě nezávislých skupin tak, aby se na místě nepotkalo více než 100 osob. Jakmile bude kapacita účastníků dosažena, organizátor přihlašování uzavře

Do areálu výstavy budete vpuštěni nejdříve 30 minut před vystavováním, jeden majitel k jednomu vystavovanému jedinci. Nutné jsou roušky!!! Desinfekci dostanete :-) 

Je nás zatím velmi málo - přijeďte ukázat a předvést své pinče, zažít trochu zábavného posuzování a porovnat vývoj vašich miláčků s ostatními pinči. 

XXI. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové - změna termínu (nouzový stav) na pondělí 28. 9. 2020 - informace v sekci Výstavy 2020

Bonitace 2020 

Proběhne 28.9.2020 po klubové výstavě v Praze - Horní Počernice. Informace v sekci Výstavy 2020 


Klubový šampion 2019

Součástí klubové výstavy XXI. ročníku Memoriálu Dr. Rotreklové v Horních Počernicích 28.9.2020 bude vyhlášení titulu Klubový šampion 2019 s předáním diplomu a poháru. Celou bodovou statistiku (tabulka ke stažení) zašlete společně s kopií všech výstavních výsledků zapsaných v PP nebo jeho přílohách na jednatel@klubpincu.cz nebo stankova.z@centrum.cz .

Termín zaslání: 15.09.2020

Speciální výstava pinčů při Krajské výstavě psů v Martiněvsi 25.7.2020

Upozornění - systém dogoffice při přihlašování vás chybně  informuje o tom, že vaše přihláška nebyla přijata. V systému jste ale uvedeni a na výstavu přihlášeni. Dá se také platit přímo na místě. 

Děkujeme za pochopení.

Přihlašujte se přes dogoffice.cz 


Rozhodčí: O. Dolejšová nebo Ing. L. Jančík (dle možností organizátorů)

Uzávěrky: I. 15. 6. 2020 II. 25. 6. 2020 III. 5. 7. 2020

Propozice: 


KUDY NA VÝSTAVU:

Sportovní hřiště - Martiněves

GPS
50°22'15.4"N 14°09'04.1"E50.370933, 14.151141

Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2020 do 31.5.2020 
na účet číslo 134 608 7339 / 0800 vedený u České spořitelny

Výše poplatků viz DOKUMENTY - STANOVY

Upozornění: Pokud jste nezaplatili členské příspěvky do 31.7.2020 ( zasláno upozornění na platbu e-mailem), přestáváte být členem klubu.

NOVÉ.......Ztracení a nalezení psi.......NOVÉ

nová aplikace na stránkách Státní veterinární správy ČR

https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ 


NOVÉ...….Výstavní řád od 01.01.2020.......NOVÉ

https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152 nebo v sekci Výstavy 2020


Důležité!!!!!!!!!

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže. 


Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/  a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.


Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa


Prosím majitele krycích psů - německý pinč, aby zkontrolovali a případně poslali informace ke svým psům - nebudeme zveřejňovat kopie diplomů, stačí výčet titulů v pdf nebo Wordu.

Posílejte na email klubu.


Zpravodaj 2019/2
tištěný již brzy ve vašich schránkách
elektronická verze  již k dispozici

Vyhlašujeme další fotosoutěž - téma "Vánoce s pinčem"

Uzávěrka fotosoutěže bude 31.8.2020. Fotografie ve vysokém rozlišení zasílejte na klubpincucr@gmail.com nebo haskovaklara@seznam.cz. Od jednoho fotografa zašlete nejvýše 3 fotografie. Vyhodnocení bude na Víkendovém setkání přátel pinčů v Herolticích v září příštího roku 2020.

Fotosoutěž na téma Dovolená s pinčem má svého výherce. 

Je jím Vladimír Regentík. Blahopřejeme 

"Dovolená s pinčem"


Vážení členové klubu,

pro pinče, ať jsou to němečtí, trpasličí, opičí nebo rakouští, doporučujeme testy na VWD I, lokus A, lokus B, lokus D, lokus E, osrstění MC5R, genetický profil.

Na dobrovolnosti členů je volba zaškrtnutí políčka pro zaslání informací Klubu pinčů České republiky, z. s. Pokud informace obdržíme, pak je zveřejníme u profilu vašeho psa.

Novinky  

upozornění pro členy

Chtěli bychom upozornit všechny členy, že od 25.7.2018 platí nová razítka Klubu pinčů České republiky, z. s. 
Základním rozlišením je přesný název Klub pinčů České republiky, z. s.

Razítka mají prezident , jednatel, pokladník, poradci chovu a člen výboru. Stará razítka pozbývají platnost.

GDPR - důležité

Vážení členové,

rádi bychom vás informovali co je vlastně GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jak se dotkne toto nařízení našeho spolku?

Klub pinčů ČR, z.s. nebude od 25.05.2018 uveřejňovat bez písemného souhlasu dotčených osob žádné údaje o vlastnictví psa (jméno, adresu bydliště), e-mailové adresy, telefonní čísla a fotografie s obličeji majitelů psů.

Pokud máte, jako členové Klubu pinčů ČR, z. s., zájem i nadále tyto údaje publikovat, je třeba zaslat svůj písemný souhlas (naskenovaný podepsaný dokument) na elektronickou adresu: klubpincucr@gmail.com  

Všem děkujeme za spolupráci.