NOVÉ - Zpravodaj 2021   

vychází pouze elektronicky 

Příspěvky, fotografie vašich psích parťáků posílejte na administrator@klubpincu.cz 

NOVÉ - Majitelé chovných fen a krycích psů

Prosíme majitele chovných fen a krycích psů, aby poslali doplňující informace k údajům do sekce Chov na e-mail: klubpincucr@gmail.com. Neaktualizované informace budou k 28.2.2021 odstraněny. Děkujeme.

Pozor - Důležitá informace pro chovatele:

Vážení chovatelé

Upozorňujeme vás na to, že 1. února 2021 vstupuje v platnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

INFO https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html Upozornění pro majitele fen

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže. 


Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/  a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.


Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa


Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2021 do 31.5.2021 
na účet číslo 134 608 7339 / 0800 vedený u České spořitelny

Výše poplatků viz DOKUMENTY - STANOVY

Upozornění: Pokud jste nezaplatili členské příspěvky ( zasláno upozornění na platbu e-mailem), přestáváte být členem klubu.

Ztracení a nalezení psi

nová aplikace na stránkách Státní veterinární správy ČR

https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ 


Výstavní řád od 01.01.2020

https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152 nebo v sekci Výstavy 2020

Prosím majitele krycích psů - německý pinč, aby zkontrolovali a případně poslali informace ke svým psům - nebudeme zveřejňovat kopie diplomů, stačí výčet titulů v pdf nebo Wordu.

Posílejte na email klubu.


Zpravodaj 2019/2
tištěný již brzy ve vašich schránkách
elektronická verze  již k dispozici

Fotosoutěž na téma Dovolená s pinčem má svého výherce. 

Je jím Vladimír Regentík. Blahopřejeme 

"Dovolená s pinčem"