NOVÉ !

26.11.2021

Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ ČMKU UZAVÍRÁ SVÉ KANCELÁŘE PRO
VEŘEJNOST, A TO OD 29.11.2021 DO ODVOLÁNÍ. ZPRACOVÁNÍ DOŠLÉ AGENDY PROBÍHÁ,
ZAMĚSTNANCI PRACUJÍ SYSTÉMEM HOME OFFICE. POKUD POTŘEBUJETE KONTAKTOVAT
KONKRÉTNÍHO ZAMĚSTNANCE, POUŽIJTE PROSÍM E-MAILOVÉ ADRESY VIZ https://www>.
cmku.cz/cz/kontaktni-udaje-143
Ivana Jarošová, ČMKU

26.10.2021

Oznámení o úmrtí rozhodčího p. MVDr. Šimka

(převzato ze stránek ČMKU) 

Dne 21.října 2021 zemřel MVDr. František Šimek. Byl rozhodčí pro posuzování exteriéru všech plemen, všestranný rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů, výborný veterinář, chovatel a výcvikář. Především to ale byl úžasný člověk a kamarád, který s humorem sobě vlastním radil zkušeným i začátečníkům. Nechává za sebou hodně žáků a jeho stopa v české kynologii bude viditelná ještě dlouhou dobu. Jeho místo ve výstavním kruhu ale zůstává prázdné. Čest jeho památce.
Vladimíra Tichá 

Klubová výstava Litoměřice 16.10.2021

výsledky a fotky z výstavy - zatím pouze Německý Pinč, Opičí pinč, pokud někdo fotil Trpasličí Pinče a Bonitaci, můžu doplnit do alba - případně mě kontaktujte na lesniak.rosta@gmail.com 

Důležitá informace

Vážení členové, administraci stránek dnešním dnem 15.10.2021 končím. Tuto činnost bude vykonávat pan Rostislav Lesniak. S prosbami a žádostmi se obracejte na jednatelku paní Drátovníkovou, která vše zprostředkuje. 

Mgr. Zuzana Staňková

BOMBA!!!
První vrh štěňat rakouského krátkosrstého pinče v České republice!!! 

Blahopřejeme chovatelce paní Marcele Čaňové.

Dne 6.9. 2021 se narodil v chovatelské stanici Nan-Šan vrh A rakouských krátkosrstých pinčů a to 5 fenek a 2 pejsci.

Otec: Janus-Gaius Giardino Degrassi 
Matka: Dandelion Romar´s Zeven Sprong

Kontakt:

Marcela Čaňová
Havlíčkova 85
664 56 Blučina

Te.: +420 724 232 723

Klub pinčů České republiky, z. s.

Ke změně názvu na Klub pinčů České republiky, z. s. došlo 17.3.2018, kdy se změnil statut klubu na spolek. V tomto roce také proběhla volba nového výboru a revizní komise...(více na Historie)

Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2021 do 31.5.2021 
na účet číslo 134 608 7339 / 0800 vedený u České spořitelny
variabilní symbol 20210531
do zprávy pro příjemce uvést: ČP 2021 a jméno

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ...........100,-Kč
Roční členský příspěvek do klubu ..........................360,-Kč
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ... 90,-Kč

Výše dalších poplatků viz DOKUMENTY - STANOVY

Upozornění: Pokud jste nezaplatili členské příspěvky, podle Stanov přestáváte být členem klubu.

Důležité informace - veřejný dopis paní Staňkové k členské schůzi 12.6.2021 a k zápisu z jednání

*********************************************
Majitelé chovných fen a krycích psů

Prosíme majitele chovných fen a krycích psů, aby poslali informace k údajům do sekce Chov na e-mail: klubpincucr@gmail.com. Na stránkách klubu budou zveřejněny základní informace - jméno feny/psa, datum narození, číslo zápisu, otec, matka, bonitační kód, RTG kyčlí u NP a RKP, chovatel (pokud podepíše souhlas s GDPR). Ostatní informace o titulech a oceněních si majitel nebo chovatel řeší sám, vložíme odkaz na jeho zpracované informace zaslané v pdf souboru nebo jeho webové stránky. Vložíme fotografii ve výstavním postoji. Děkujeme.

*********************************************
Důležitá informace pro chovatele

Upozorňujeme vás na to, že 1. února 2021 vstupuje v platnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

INFO https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html 

*********************************************

Upozornění pro majitele fen

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže
https://www.svscr.cz/hlaseni-3-a-vice-fen/

Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/  a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.

Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa

*********************************************
Ztracení a nalezení psi

nová aplikace na stránkách Státní veterinární správy ČR
https://www.svscr.cz