NOVÉ !

výsledky a fotky z výstavy - zatím pouze Německý Pinč, Opičí pinč, pokud někdo fotil Trpasličí Pinče a Bonitaci, můžu doplnit do alba - případně mě kontaktujte na lesniak.rosta@gmail.com 

Důležitá informace

Vážení členové, administraci stránek dnešním dnem 15.10.2021 končím. Tuto činnost bude vykonávat pan Rostislav Lesniak. S prosbami a žádostmi se obracejte na jednatelku paní Drátovníkovou, která vše zprostředkuje. 

Mgr. Zuzana Staňková

BOMBA!!!
První vrh štěňat rakouského krátkosrstého pinče v České republice!!! 

Blahopřejeme chovatelce paní Marcele Čaňové.

Dne 6.9. 2021 se narodil v chovatelské stanici Nan-Šan vrh A rakouských krátkosrstých pinčů a to 5 fenek a 2 pejsci.

Otec: Janus-Gaius Giardino Degrassi 
Matka: Dandelion Romar´s Zeven Sprong

Kontakt:

Marcela Čaňová
Havlíčkova 85
664 56 Blučina

Te.: +420 724 232 723

Klub pinčů České republiky, z. s.

Ke změně názvu na Klub pinčů České republiky, z. s. došlo 17.3.2018, kdy se změnil statut klubu na spolek. V tomto roce také proběhla volba nového výboru a revizní komise...(více na Historie)

Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2021 do 31.5.2021 
na účet číslo 134 608 7339 / 0800 vedený u České spořitelny
variabilní symbol 20210531
do zprávy pro příjemce uvést: ČP 2021 a jméno

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ...........100,-Kč
Roční členský příspěvek do klubu ..........................360,-Kč
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ... 90,-Kč

Výše dalších poplatků viz DOKUMENTY - STANOVY

Upozornění: Pokud jste nezaplatili členské příspěvky, podle Stanov přestáváte být členem klubu.

Důležité informace - veřejný dopis paní Staňkové k členské schůzi 12.6.2021 a k zápisu z jednání

*********************************************
Majitelé chovných fen a krycích psů

Prosíme majitele chovných fen a krycích psů, aby poslali informace k údajům do sekce Chov na e-mail: klubpincucr@gmail.com. Na stránkách klubu budou zveřejněny základní informace - jméno feny/psa, datum narození, číslo zápisu, otec, matka, bonitační kód, RTG kyčlí u NP a RKP, chovatel (pokud podepíše souhlas s GDPR). Ostatní informace o titulech a oceněních si majitel nebo chovatel řeší sám, vložíme odkaz na jeho zpracované informace zaslané v pdf souboru nebo jeho webové stránky. Vložíme fotografii ve výstavním postoji. Děkujeme.

*********************************************
Důležitá informace pro chovatele

Upozorňujeme vás na to, že 1. února 2021 vstupuje v platnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

INFO https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html 

*********************************************

Upozornění pro majitele fen

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže
https://www.svscr.cz/hlaseni-3-a-vice-fen/

Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/  a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.

Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa

*********************************************
Ztracení a nalezení psi

nová aplikace na stránkách Státní veterinární správy ČR
https://www.svscr.cz