Důležité!!!!!!!!!

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže. 

https://www.svscr.cz/hlaseni-3-a-vice-fen/

Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/ a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.


Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa


Prosím majitele krycích psů - německý pinč, aby zkontrolovali a případně poslali informace ke svým psům. Rádi uvedeme RTG, genetická vyšetření, vyšetření očí na DOV, výstavní a jiná ocenění.

Posílejte na email klubu.


Zpravodaj 2019/2
tištěný již brzy ve vašich schránkách
elektronická verze  již k dispozici

Vyhlašujeme další fotosoutěž - téma "Vánoce s pinčem"

Uzávěrka fotosoutěže bude 31.8.2020. Fotografie ve vysokém rozlišení zasílejte na klubpincucr@gmail.com nebo haskovaklara@seznam.cz. Od jednoho fotografa zašlete nejvýše 3 fotografie. Vyhodnocení bude na Víkendovém setkání přátel pinčů v Herolticích v září příštího roku 2020.

Klubová výstava a Víkendové setkání přátel pinčů III. - 15.9.2019 Heroltice u Tišnova

Fotosoutěž na téma Dovolená s pinčem má svého výherce. 

Je jím Vladimír Regentík. Blahopřejeme 

"Dovolená s pinčem"


Novinky - GENOMIA

Vážení členové klubu,

požádali jsme pro rok 2019 o zařazení do slevového programu pro kluby firmu GENOMIA, která nám vyhověla a naši členové tak mohou uplatnit slevu na produkty ve výši 10%.

Pro pinče, ať jsou to němečtí, trpasličí, opičí nebo rakouští, doporučujeme testy na VWD I, lokus A, lokus B, lokus D, lokus E, osrstění MC5R, genetický profil.

Podmínkou pro získání slevy 10% slevy na genetické testy je zadání objednávky online a uvedení informace o členství (výběr klubu v online objednávce testu).

Členství budeme ověřovat emailem přes klubpincucr@gmail.com .

Na slevu neexistuje zákonný nárok. Změny jsou vyhrazeny.

Na dobrovolnosti členů je volba zaškrtnutí políčka pro zaslání informací Klubu pinčů České republiky, z. s. Pokud informace obdržíme, pak je zveřejníme u profilu vašeho psa.

Navštivte náš stánek na Mezinárodní výstavě psů v Českých Budějovicích ve dnech 13-14.4.2019. Dozvíte se vše, co vás zajímá nejen o genetických testech, a můžete svého pejska nechat rovnou otestovat s 15% slevou! :-)

Novinky  

upozornění pro členy

Chtěli bychom upozornit všechny členy, že od 25.7.2018 platí nová razítka Klubu pinčů České republiky, z. s. 
Základním rozlišením je přesný název Klub pinčů České republiky, z. s.

Razítka mají prezident , jednatel, pokladník, poradci chovu a člen výboru. Stará razítka pozbývají platnost.

Členská schůze ………...…. Praha

GDPR - důležité

Vážení členové,

rádi bychom vás informovali co je vlastně GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jak se dotkne toto nařízení našeho spolku?

Klub pinčů ČR, z.s. nebude od 25.05.2018 uveřejňovat bez písemného souhlasu dotčených osob žádné údaje o vlastnictví psa (jméno, adresu bydliště), e-mailové adresy, telefonní čísla a fotografie s obličeji majitelů psů.

Pokud máte, jako členové Klubu pinčů ČR, z. s., zájem i nadále tyto údaje publikovat, je třeba zaslat svůj písemný souhlas (naskenovaný podepsaný dokument) na elektronickou adresu: klubpincucr@gmail.com  

Všem děkujeme za spolupráci.

Po skončení klubové výstavy se uskuteční členská schůze - program ke stažení v příloze.