NOVÉ !

Nový výbor klubu

V sobotu 28.5. 2022 proběhla klubová výstava 23. Memoriál Dr. Rotreklové, členská volební schůze a ustavující výborová schůze. Zápis ke stažení v sekci dokumenty. Výsledky výstavy, bonitace a zápisy z obou schůzí budou již brzy zveřejněny na webových stránkách. 

Nový výbor se skládá z těchto členů:

prezident a poradce chovu TP: Mgr. Zuzana Staňková

jednatel - pokladník: Jana Plosová

poradce chovu NP a výstavy: Bc. Klára Hašková, DiS

poradce chovu OP a RKP: Mgr. Liběna Anna Neubauerová

referent IT: Ing. Rostislav Lesniak

výcvik a výstavy: Bc. Silvie Pilařová

technický referent: Jaroslav Hašek

předseda revizní komise: Ing. Ludmila Černá

člen revizní komise: Hana Ubesová, Bc. Kateřina Pavlicová

Klubová výstava - XXIII. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové  2022, Klubový šampion, Bonitace

Veškeré informace najdete v sekci Výstavy 2022

Na výstavě se uděluje titul KLUBOVÝ ŠAMPION psům a fenám členů KPČR,z.s., kteří splnili podmínky bodového hodnocení  - propozice a tabulka k vyplnění je k dispozici na  KLUBOVÝ ŠAMPION. Zasílejte na adresu haskovaklara@seznam.cz do 15.5.2022.

Součástí výstavy je BONITACE jedinců. Přihláška  zde : Výstavy 2022  

Ten, kdo si v loňském roce 2021 nevyzvedl na klubové výstavě poháry za ocenění, má možnost si je vyzvednout proti posudkovému listu právě v Praze na Memoriálu Dr. Rotreklové 28.5.2022.

Členská schůze - volební - Praha, Císařský ostrov - při klubové výstavě 28. 5. 2022

Zveme všechny aktivní členy na volební členskou schůzi 28. 5. 2022 v Praze na Císařském ostrově v areálu ZKO Stromovka viz pozvánka.

Zároveň prosíme, abyste posílali nejpozději do 15.5.2022 paní Evě Andrsové a v kopii paní Kláře Haškové svoji kandidaturu na člena výboru případně do revizní komise. Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacený členský příspěvek na rok 2022 nejpozději do 26.5.2022. Platba na místě není možná.

Bližší informace k programu pouze členům s uhrazeným členským poplatkem v sekci FORMULÁŘE. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na paní Kláru Haškovou.

E-maily posílejte na eva.andrsova@juwim.cz a kopii na haskovaklara@seznam.cz 


15.3.2022

BOMBA!!!
První vrh štěňat rakouského krátkosrstého pinče v České republice!!! 

Blahopřejeme chovatelce paní Marcele Čaňové.

Dne 6.9. 2021 se narodil v chovatelské stanici Nan-Šan vrh A rakouských krátkosrstých pinčů a to 5 fenek a 2 pejsci.

Otec: Janus-Gaius Giardino Degrassi 
Matka: Dandelion Romar´s Zeven Sprong

Kontakt:

Marcela Čaňová
Havlíčkova 85
664 56 Blučina

Te.: +420 724 232 723

Klub pinčů České republiky, z. s.

Ke změně názvu na Klub pinčů České republiky, z. s. došlo 17.3.2018, kdy se změnil statut klubu na spolek. V tomto roce také proběhla volba nového výboru a revizní komise...(více na Historie)

Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2022 do 26.5.2022
na účet číslo 134 608 7339 / 0800 vedený u České spořitelny
variabilní symbol 20210531
do zprávy pro příjemce uvést: ČP 2022 a jméno

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ...........100,-Kč
Roční členský příspěvek do klubu ..........................360,-Kč
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ... 90,-Kč

Výše dalších poplatků viz DOKUMENTY - STANOVY

Upozornění: Pokud jste nezaplatili členské příspěvky, podle Stanov přestáváte být členem klubu.

Důležité informace - veřejný dopis paní Staňkové k členské schůzi 12.6.2021 a k zápisu z jednání

*********************************************
Majitelé chovných fen a krycích psů

Prosíme majitele chovných fen a krycích psů, aby poslali informace k údajům do sekce Chov na e-mail: klubpincucr@gmail.com. Na stránkách klubu budou zveřejněny základní informace - jméno feny/psa, datum narození, číslo zápisu, otec, matka, bonitační kód, RTG kyčlí u NP a RKP, chovatel (pokud podepíše souhlas s GDPR). Ostatní informace o titulech a oceněních si majitel nebo chovatel řeší sám, vložíme odkaz na jeho zpracované informace zaslané v pdf souboru nebo jeho webové stránky. Vložíme fotografii ve výstavním postoji. Děkujeme.

*********************************************
Důležitá informace pro chovatele

Upozorňujeme vás na to, že 1. února 2021 vstupuje v platnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

INFO https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html 

*********************************************

Upozornění pro majitele fen

Od 15.1.2020 je povinnost chovatele ( podle zákona je jím majitel i chovatel - vlastník chov. stanice) hlásit 3 a více fen v domácnosti do 7 dnů od vzniku stavu, také se hlásí počet uhynulých fen, hlášení on-line je možné na příslušnou krajskou veterinární správu.

Počet fen v celé domácnosti, nezáleží na počtu chovatelů ( majitelů) fen, se hlásí na jednoho člena domácnosti, vysvětlení na Státní veterinární správa České republiky, viz níže
https://www.svscr.cz/hlaseni-3-a-vice-fen/

Nejprve je nutná registrace na https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/  a po přihlášení do systému přijde potvrzení na e-mail.

Informace přímo z Informačního centra SVC ČR:

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Vzhledem k tomu, že jste již v předchozích letech museli výše uvedenou ohlašovací povinnost plnit, Vás chceme upozornit na skutečnost, že společně se zpřísněním ohlašovací povinnosti chovu fen dochází i k úpravě formy online hlášení.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/ (přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech. 

S pozdravem

Státní veterinární správa

*********************************************
Ztracení a nalezení psi

nová aplikace na stránkách Státní veterinární správy ČR
https://www.svscr.cz